7 Οκτ 2010

Παθητικό κάπνισμα στο σπίτι

Παθητικό κάπνισμα στο σπίτι.

«Το κάπνισµα στο σπίτι αποτελεί το µεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία εκατοµµυρίων παιδιών», είναι το κύριο µήνυµα της νέας Έκθεσης του Royal College of Physicians, µε τίτλο «Παθητικό Κάπνισµα και Παιδιά».
«Η έκθεση των παιδιών στο παθητικό κάπνισµα στο σπίτι είναι τρεις φορές υψηλότερη αν ο πατέρας καπνίζει, και έξι φορές µεγαλύτερη αν η µητερα καπνίζει. Αν καπνίζουν και οι δυο, η έκθεση είναι κατά εννέα φορές µεγαλύτερη» .

Άλλο σηµαντικό µήνυµα που αναδεικνύεται από την έκθεση, είναι ότι «στα σπίτια όπου οι γονείς ή τα µεγαλύτερα αδέλφια καπνίζουν, η πιθανότητα τα µικρά παιδιά της οικογένειας να γίνουν καπνιστές είναι αυξηµένες κατά 90%».
Εκτός των κινδύνων για την υγεία των παιδιών, το κάπνισµα στο σπίτι επιφορτίζει τις οικογένειες µε δαπάνες για συχνότερες ιατρικές επισκέψεις και άλλες ιατρικές φροντίδες που θα µπορούσαν να αποφευχθούν, αν τα σπίτια ήταν ελεύθερα από καπνό.
«Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος προστασίας των παιδιών από το παθητικό κάπνισµα είναι η µείωση του καπνίσµατος από τους ενήλικες, ιδιαίτερα δε από τους γονείς και τους φροντιστές παιδιών», αναφέρεται στην Έκθεση.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη εκπόνησης και εφαρµογής Στρατηγικής Ελέγχου του Καπνίσµατος από όσους ενδιαφέρονται να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά το πρόβληµα.

ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΣΥΚΑΛΛΙΔΗΣ

Πηγή: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου