19 Φεβ 2009

Οδηγός διακοπής καπνίσματος

Διακοπή του καπνίσματος
Εκτιμάται ότι 25-30% των περιστατικών καρκίνου στις αναπτυγμένες χώρες σχετίζονται με το κάπνισμα. Τα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος είναι εμφανή σε 5 χρόνια και γίνονται εμφανέστερα με το πέρασμα του χρόνου.

1 σχόλιο: