18 Ιαν 2008

Μύθοι και πραγματικότητα

ΜΥΘΟΣ ΠΡΩΤΟΣ: Το παθητικό κάπνισμα είναι απλώς μία ενόχληση

• ΛΑΘΟΣ! Δεν είναι μόνο ενόχληση. Είναι ένας κίνδυνος για την υγεία. Προκαλεί
τουλάχιστον 200.000 θανάτους το χρόνο μόνο στα εργασιακά περιβάλλοντα (ποσοστό 14%
επί όλων των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία και προκαλούνται από νόσους) και
2,8% επί όλων των καρκίνων του πνεύμονα. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς εργάζονται
στους τομείς της εστίασης, της διασκέδασης και των υπηρεσιών, ωστόσο το πρόβλημα
μπορεί να υφίσταται σε οποιαδήποτε θέση εργασίας.
• ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ: Προκειμένου να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους, η βιομηχανία
και οι υποστηρικτές της θα παραπέμψουν σε απαρχαιωμένες μελέτες, ορισμένες από τις
οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την ίδια τη βιομηχανία ή θυγατρικούς της οργανισμούς και
οι οποίες συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις που να
επιβεβαιώνουν ότι το κάπνισμα είναι επικίνδυνο.

ΜΥΘΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ: Οι οικειοθελείς συμφωνίες προσφέρουν την "ευχέρεια επιλογής" ώστε
να συμβιούν οι καπνιστές με τους μη καπνιστές

• ΛΑΘΟΣ! Οι οικειοθελείς συμφωνίες που επιζητούν την ανοχή των μη καπνιστών δεν είναι αποτελεσματικές όσον αφορά την προστασία του κοινού από τους κινδύνους του παθητικού καπνίσματος, ενώ παράλληλα συνιστούν εμπόδιο στην καθιέρωση πραγματικά αποτελεσματικών μέτρων προστασίας.
• ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ: Η "ευχέρεια επιλογής", όπου οι καπνιστές και οι μη καπνιστές ζουν αρμονικά, υπήρξε μία από τις ισχυρότερες εκστρατείες μάρκετινγκ της καπνοβιομηχανίας. Η τελευταία ισχυρίζεται ότι η προσέγγιση αυτή προάγει την ανοχή και απαιτεί τη συμβίωση καπνιστών και μη καπνιστών στους ίδιους χώρους. Σε χώρες καιπεριοχές όπως η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ν. Ζηλανδία, η Ουρουγουάη, η Καλιφόρνια και αλλού, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα οικειοθελή μέτρα δεν προστατεύουν επαρκώς τη δημόσια υγεία και, κατά συνέπεια, επέλεξαν να θεσπίσουν νομοθεσία για απαλλαγή από τον καπνό.

ΜΥΘΟΣ ΤΡΙΤΟΣ: Τα συστήματα εξαερισμού προστατεύουν τους μη καπνιστές από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα.

• ΛΑΘΟΣ! Η βιομηχανία έχει προωθήσει την εγκατάσταση και χρήση ακριβών συστημάτων και εξοπλισμού εξαερισμού, σε μία απόπειρα να συμβιούν καπνιστές και μη καπνιστές στους ίδιους εσωτερικούς κλειστούς χώρους. Αυτή είναι μία τακτική ώστε να αποφύγει η βιομηχανία την καθιέρωση αυστηρών απαγορεύσεων. Εντούτοις, ο εξαερισμός δεν είναι μόνο πολύ ακριβός, αλλά και δεν αποδίδει: μόνο τα 100% απαλλαγμένα από καπνό περιβάλλοντα προστατεύουν το κοινό από την έκθεση στον καπνό.
• ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ: Ο καπνός περιέχει και σωματίδια και αέρια. Τα συστήματα εξαερισμού δεν μπορούν να απομακρύνουν όλη την σωματιδιακή ύλη και σίγουρα όχι τα αέρια. Επιπλέον, πολλά σωματίδια εισπνέονται ή επικάθονται στα ρούχα, τα έπιπλα, τους τοίχους, τα ταβάνια κ.λπ. προτού ο εξαερισμός μπορέσει να τα απομακρύνει. Παρά το ότι η αύξηση του ρυθμού εξαερισμού μειώνει τη συγκέντρωση των μολυντών εσωτερικών χώρων, συμπεριλαμβανομένου του καπνού, θα απαιτούνταν ρυθμοί εξαερισμού πάνω από 100 φορές μεγαλύτεροι από τα κοινά δεδομένα μόνο και μόνο για να ελεγχθεί η οσμή. Ακόμη μεγαλύτεροι ρυθμοί εξαερισμού θα απαιτούνταν για την εξάλειψη των τοξινών, που είναι
και η μόνη ασφαλής επιλογή για την υγεία. Προκειμένου όμως να εξαλειφθούν οι τοξίνες
του παθητικού καπνίσματος από τον αέρα, θα απαιτούνταν τόσες πολλές ανταλλαγές
αερίων που θα ήταν ανεφάρμοστο, άβολο και οικονομικά αδύνατο.

ΜΥΘΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ:Τα απαλλαγμένα από καπνό περιβάλλοντα δεν Θα λειτουργήσουν ποτέ.

• ΛΑΘΟΣ! Τα απαλλαγμένα από καπνό περιβάλλοντα υποστηρίζονται ευρέως τόσο από
καπνιστές όσο και από μη καπνιστές και, εφόσον επιβληθούν με ορθό τρόπο, αποτελούν
τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο προστασίας των ανθρώπων από την έκθεση στο παθητικό
κάπνισμα. Επιπλέον, τα απαλλαγμένα από καπνό περιβάλλοντα υποστηρίζουν τους καπνιστές που θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα, καθιστώντας ευκολότερη την απόφασή
τους να διακόψουν και να απέχουν από το κάπνισμα.
• ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ: Επιστημονικά στοιχεία από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ν. Ζηλανδία, η Νορβηγία και η Σκοτία, καθώς και από πόλεις, όπως το Σαν Φρανσίσκο, το Ελ Πάσο, η Βοστόνη και η Ν. Υόρκη στις ΗΠΑ, δείχνουν ότι τα απαλλαγμένα από καπνό περιβάλλοντα είναι λειτουργικά, τα υποστηρίζει το κοινό και τα επίπεδα συμμόρφωσης προσεγγίζουν το 100% όταν υπάρχουν σωστοί μηχανισμοί επιβολής.

ΜΥΘΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ: Τα απαλλαγμένα από καπνό περιβάλλοντα έχουν ως αποτέλεσμα μειωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα σε εστιατόρια και παμπ.

• ΛΑΘΟΣ! Ανεξάρτητες μελέτες στον Καναδά, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Νορβηγία και σε πόλεις, όπως το Ελ Πάσο και η Ν. Υόρκη, δείχνουν ότι κατά μέσο όρο η επιχειρηματική δραστηριότητα παραμένει στα ίδια επίπεδα ή ακόμη και αυξάνεται μετά την απαγόρευση του καπνίσματος.
• ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ: Μολονότι καμία μεμονωμένη ανεξάρτητη και ακριβής μελέτη δεν έχει αποδείξει ότι η απαγόρευση του καπνίσματος έχει αρνητικά αποτελέσματα για την οικονομία, η καπνοβιομηχανία θα προσπαθήσει να πείσει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
και τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής για το αντίθετο, στηρίζοντας τους
ισχυρισμούς της με μεροληπτικές μελέτες που δεν είναι ακριβείς στην ανάλυσή τους και
διαδηλώνοντας μέσω ομάδων πίεσης, έτσι ώστε να καθυστερήσει ή και να αποτραπεί η
αντικαπνιστική νομοθεσία.

ΜΥΘΟΣ ΕΚΤΟΣ:Η απαγόρευση του καπνίσματος παραβιάζει τα δικαιώματα και την ελευθερία επιλογής των καπνιστών

• ΛΑΘΟΣ! Η απαγόρευση του καπνίσματος δεν αφορά στην παραβίαση δικαιωμάτων.
Αφορά στην προστασία της υγείας των ανθρώπων.
• ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ: Πρέπει να θυμόμαστε αφενός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν
καπνίζουν και αφετέρου ότι οι περισσότεροι καπνιστές θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα. Πολλοί καπνιστές δεν καπνίζουν από επιλογή, αλλά εξαιτίας του εθισμού που προκαλεί η νικοτίνη μέσα απ’ όλα τα προϊόντα καπνού. Το δικαίωμα ενός ανθρώπου να αναπνέει αέρα χωρίς δηλητήρια προηγείται του δικαιώματος των καπνιστών να καπνίζουν σε δημόσιους χώρους και να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία όλων των άλλων. Αυτό δεν έχει σχέση με τη συμβίωση ή με την ελευθερία χρήσης ενός νόμιμου προϊόντος. Έχει όμως σχέση με το πού μπορεί να καπνίσει κανείς, έτσι ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο την υγεία των άλλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου